Sunday, January 30, 2011

பிஞ்சு போச்சு!

ஆங்கிலேயன்,
இந்திய தேசியத்தை
பிச்சைப் போட்டான்....!

இந்தியன்,
திராவிட தேசியத்தை
பிரிச்சுப் போட்டான்...!

தமிழன்,
தமிழ் தேசியத்தை
பிச்சே போட்டான்...!
-இளவரசன்.இரா

தேர்தல் அரசியலில் மூழ்கும் தமிழ்த் தேசியம் 

கீற்றில் வெளிவந்துள்ள தமிழ்தேசியம் பற்றிய என் கட்டுரை. இரண்டொரு நாட்களில் என் வலையில் வெளியிடுகிறேன்.


1 comment:

Anonymous said...

நைந்து போச்சே தமிழன் வாழ்வு

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...